Pinch Valves

RF Valves, Pinch Valves RF VALVE, Type BE/BO
DN: 25 - 1500 mm (1" - 60")
PN: up to 20 bar
Actuation: manual, pneumatic, hydraulic, electric
DE EN
  • Datasheet: RF Valves - Pinch Valves
  • Operating Instructions: RF Valves - Pinch Valves (Pneumatic Control Valve)
  • Operating Instructions: RF Valves - Pinch Valves (Pneumatic)
RF Valves, Pinch Valves aiRFlex®, Type BS
DN: 25 - 1500 mm (1" - 60")
PN: up to 4 bar
DE EN
  • Datasheet: RF Valves - aiRFlex
  • Operating Instructions: RF Valves - aiRFlex